پینوکیو

کمی دروغ بگو پینوکیو....دروغ های تو قابل تحمل تر بود !

به خاطر کودکی بود و شیطنت ...

به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی که ببینی یک دروغ ،چه میکند !

این جا آدمها دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود .

به بهای یک دل شکستن !اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود !

این جا آدم ها دروغ های شاخ دار می گویند بعد دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند !

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید