گاهی

 

گاهی دلت می خواد انسـان نباشی ...

گوسفندی باشی ، پا روی یونجه هـا بگذاری

 

اما دلـی را دفن نکنی ...!

 

گرگی باشی ، گوسفند هــا را بِدَری اما بدانی ،

کـارت از روی ذات است نه از روی هوس ...!

خفاشی باشی که شبها گــردش کنی با

چشمهـای کور ،‌ اما خوابی را پرپر نکنی ..!

کلاغی باشی که قار قار کنی پرهایت را رنگ نکنی

و دلـی را با دروغ بدست نیاری!!!!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
ALONE

منم اپم. خیلی زیبا بود. راستی اگه میشه اسممنو تو لینکستانت ALONE با حروف بزرگ لطف کن